• Tính từ

    (Phương ngữ, hoặc kng) rất trái khoáy, oái oăm
    tình thế tréo ngoe

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X