• Động từ

  làm cho kín bằng cách nhét một chất dính vào chỗ hở và miết kĩ
  trét thuyền
  trét xi măng vào chỗ nứt
  Đồng nghĩa: bít, trám, trít, xảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X