• Danh từ

  phía những vị trí cao hơn trong không gian so với một vị trí xác định nào đó, hay so với các vị trí khác nói chung
  máy bay bay trên đầu
  trên trời dưới đất
  đứng trên cao nhìn xuống
  Trái nghĩa: dưới
  vùng địa lí cao hơn so với một vùng xác định nào đó, hay so với các vùng khác nói chung
  lên phía mạn trên
  trên rừng dưới biển
  Trái nghĩa: dưới
  phía những vị trí ở trước một vị trí xác định nào đó, hay so với các vị trí khác nói chung, trong một trật tự sắp xếp nhất định
  ngồi ở hàng ghế trên
  như đã nói ở trên
  làng trên xóm dưới
  Trái nghĩa: dưới
  phía những vị trí cao hơn so với một vị trí xác định nào đó, hay so với các vị trí khác nói chung, trong một hệ thống cấp bậc, thứ bậc
  học sinh các lớp trên
  vâng lời người trên
  Trái nghĩa: dưới.#
  mức cao hơn hay số lượng nhiều hơn một mức, một số lượng xác định nào đó
  học lực trên trung bình
  sản lượng đạt trên mười tấn
  Trái nghĩa: dưới

  Kết từ

  từ biểu thị điều sắp nêu ra là đích nhằm tới của một hoạt động theo hướng từ thấp đến cao
  chạy lên trên đồi
  mầm cây trồi lên trên mặt đất
  Trái nghĩa: dưới
  từ biểu thị điều sắp nêu ra là vị trí của vật được nói đến ở sát bề mặt của một vật nào đó đỡ từ bên dưới, hay sát bề mặt ở phía có thể nhìn thấy rõ
  sao trên trời
  trên tường treo một bức tranh
  vết sẹo trên trán
  từ biểu thị điều sắp nêu ra là nơi diễn ra của hoạt động, sự việc được nói đến
  gặp nhau trên đường đi công tác
  nghe giảng trên lớp
  phát biểu trên ti vi
  từ biểu thị điều sắp nêu ra là cơ sở quy định phạm vi, nội dung, tính chất của hoạt động, nhận thức, ý kiến được nói đến
  làm việc trên cơ sở tự nguyện
  bài thi đạt điểm 75 trên 100

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X