• Tính từ

  lâm vào tình trạng phát triển chậm chạp đến mức như ngừng lại, không tiến lên được
  công việc trì trệ
  nền kinh tế trì trệ
  Đồng nghĩa: bê trễ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X