• Danh từ

  chương trình máy tính cho phép xem được các thông tin, hình ảnh, v.v. trình bày trên trang web
  trình duyệt web
  Đồng nghĩa: bộ duyệt

  Động từ

  trình lên cho cấp có thẩm quyền xem xét để phê duyệt
  trình duyệt dự án đầu tư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X