• Động từ

  làm cho chỗ hở bị bịt kín hoặc lỗ thông bị tắc đi
  trít chõ đồ xôi
  trít bùn vào kẽ vách
  Đồng nghĩa: bít, trám, trét, vít, xảm

  Tính từ

  (Phương ngữ) (mắt) ở trạng thái nhắm nghiền lại
  nhắm trít mắt lại
  cười trít mắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X