• Danh từ

    trò bày ra để cười cho vui; thường dùng để chỉ việc làm lố lăng, đáng chê cười
    làm trò cười cho thiên hạ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X