• Danh từ

  phần nằm trong ổ mắt
  tròng mắt đỏ hoe
  nước mắt lưng tròng

  Danh từ

  thòng lọng buộc vào đầu gậy, dùng để mắc vào cổ chó, lợn mà bắt
  mang tròng đi bắt chó
  chịu cảnh một cổ hai tròng (b)
  kế bày sẵn để lừa cho mắc vào (khi đã mắc thì khó bề gỡ ra)
  chui đầu vào tròng
  bày kế dụ người vào tròng
  Đồng nghĩa: bẫy

  Động từ

  mắc tròng vào cổ
  tròng dây vào cổ con vật
  tròng ách bóc lột vào cổ (b)

  Danh từ

  ghe, thuyền nhỏ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X