• Tính từ

  ở trạng thái nghiêng qua nghiêng lại, không giữ được thăng bằng
  thuyền tròng trành sắp lật
  "Tròng trành như nón không quai, Như thuyền không lái như ai không chồng." (Cdao)
  Đồng nghĩa: trùng triềng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X