• Danh từ

  (Thông tục) đít
  miệng nôn trôn tháo
  phần dưới cùng ở phía bên ngoài một số vật đựng; đối lập với miệng
  trôn thúng
  trôn bát
  trôn niêu
  phần dưới cùng ở phía bên ngoài một số quả; đối lập với cuống
  cà đỏ trôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X