• Danh từ

    đầu có lỗ để xâu chỉ của kim khâu
    "Ngư rằng: Làm đạo rể con, Cũng như sợi chỉ mà lòn trôn kim." (LVT)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X