• (Từ cũ, Văn chương) để ý mong ngóng một cách thấp thỏm
  "Anh về em những trông chừng, Trông bể, bể rộng, trông rừng, rừng xanh." (Cdao)
  để ý nhìn ngó đến để đề phòng, ngăn chặn điều không hay
  trông chừng đồ đạc kẻo mất
  trông chừng em kẻo ngã!
  Đồng nghĩa: canh chừng, coi chừng, nom dòm, xem chừng

  Phụ từ

  (Khẩu ngữ) như xem chừng
  trông chừng trời sắp mưa
  lúa má này trông chừng lại đói to

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X