• Động từ

  lợi dụng quyền lực đối xử thô bạo hoặc bất công với người dưới quyền mình để trả thù một cách nhỏ nhen
  sợ bị cấp trên trù nên không dám tố cáo
  Đồng nghĩa: trù dập, trù úm

  Động từ

  (Khẩu ngữ) lo liệu, tính toán trước
  trù sẵn mọi việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X