• Động từ

  tính toán trước một cách cụ thể
  trù tính sản lượng lúa thu hoạch
  trù tính các khoản mua vật liệu
  Đồng nghĩa: trù hoạch, trù liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X