• Tính từ

  liên tiếp nhau, hết lớp này đến lớp khác như không bao giờ hết
  núi non trùng điệp
  quân đi trùng điệp
  Đồng nghĩa: điệp trùng, trập trùng, trùng trùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X