• Động từ

  lặp lại một cách thừa, vô ích
  bài viết có nhiều đoạn trùng lặp
  bố trí công việc bị trùng lặp
  Đồng nghĩa: trùng lắp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X