• Động từ

  ở tạm nơi không phải nhà mình
  trú nhờ nhà bạn
  tìm nơi trú tạm một đêm
  Đồng nghĩa: trọ, trú chân
  lánh tạm vào nơi được che chắn
  trú mưa
  xuống hầm trú đạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X