• Danh từ

    đồ đan bằng tre, hình ống, hai đầu có hom, dùng để bắt lươn
    đặt trúm bắt lươn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X