• Động từ

  (Khẩu ngữ) (làm ăn) gặp may, thu khoản lợi lớn
  làm ăn trúng mánh
  trúng mánh liên tiếp nên giàu to
  Đồng nghĩa: trúng quả, vào cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X