• Danh từ

  (Phương ngữ) tê tê
  vảy trút

  Động từ

  làm cho thoát ra ngoài vật chứa và chảy xuống, rơi xuống nhiều bằng cách nghiêng vật chứa
  trút bạc vào túi
  mưa như trút nước
  Đồng nghĩa: đổ
  làm cho thoát ra, rời ra khỏi người, không mang trong mình hoặc trên người nữa (thường nói về cái trừu tượng)
  trút bầu tâm sự
  trút hơi thở cuối cùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X