• Tính từ

    (Khẩu ngữ) trơ lại một mình, không còn ai, không còn gì bên cạnh
    mọi người đã đi hết chỉ còn trơ khấc mỗi một mình

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X