• Tính từ

  có bề mặt rất nhẵn, làm cho vật khác khi chạm lên thì dễ bị trượt, bị tuột đi
  bào gỗ cho trơn
  dùng dầu xả cho trơn tóc
  đường trơn
  Đồng nghĩa: trơn tuột
  (Khẩu ngữ) lưu loát, trôi chảy, không vấp váp
  trả lời rất trơn
  Đồng nghĩa: trơn tru
  có bề mặt được giữ nguyên ở trạng thái đơn giản, không có trang trí
  vải trơn
  gạch trơn, không có hoa văn
  (Khẩu ngữ) chỉ làm nhiệm vụ bình thường, không có cấp bậc, chức vụ gì
  anh lính trơn
  (Phương ngữ, Khẩu ngữ) nhẵn, không có, không còn một chút gì
  nhà cửa cháy trơn cả
  nồi cơm sạch trơn
  không thấy ai hết trơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X