• Danh từ

  việc xảy ra hoặc giả định xảy ra, nói về mặt tính chất cụ thể của nó, lần này khác những lần khác
  trường hợp khó khăn
  một trường hợp điển hình
  tình hình cụ thể trong đó sự việc nói đến xảy ra hoặc giả định xảy ra, trong quan hệ với các tình hình khác có thể có
  dự kiến mọi trường hợp
  trong trường hợp xảy ra hoả hoạn phải gọi ngay số điện thoại 114

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X