• Động từ

  (người, sinh vật) phát triển đến mức hoàn chỉnh, đầy đủ về mọi mặt
  tuổi trưởng thành
  con cái đã trưởng thành
  cây đang độ trưởng thành
  trở nên lớn mạnh, vững vàng, qua quá trình thử thách, rèn luyện
  trưởng thành về mặt chính trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X