• Động từ

  để ở vị trí dễ thấy nhất, sao cho càng nhiều người nhìn thấy rõ càng tốt
  trưng đèn
  trưng biển hiệu
  Đồng nghĩa: bày

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X