• Động từ

  bày ở nơi trang trọng cho công chúng xem để tuyên truyền, giới thiệu
  trưng bày hàng hoá
  phòng trưng bày tranh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X