• Động từ

    buộc tư nhân phải cho nhà nước vay tiền hoặc hiện vật nào đó
    trưng vay thóc gạo

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X