• Danh từ

  tình trạng của một sự vật hoặc một con người, coi như không có gì thay đổi trong một khoảng thời gian nào đó
  sự vật luôn luôn ở trạng thái động
  trạng thái tâm lí
  cách tồn tại của một vật do mức độ liên kết giữa các phân tử của nó
  vật chất tồn tại trong ba trạng thái là rắn, lỏng và khí
  Đồng nghĩa: thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X