• Danh từ

  (Từ cũ) đơn vị hành chính thời xưa, thường tương đương với một tỉnh.

  Động từ

  ở trụ tại nơi nào đó, thường để ngăn giữ, bảo vệ
  hai chiếc xe tăng trấn ở hai đầu cầu
  đứng trấn ngay cửa, không cho ai vào
  ngăn chặn bằng phù phép không cho ma quỷ đến làm hại, theo tín ngưỡng dân gian
  bùa trấn quỷ
  làm phép trấn tà

  Động từ

  (Phương ngữ) dìm xuống nước cho bị ngạt
  trấn nước cho chết ngạt

  Động từ

  (Khẩu ngữ) trấn lột (nói tắt)
  bị lưu manh trấn hết tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X