• Động từ

  (Khẩu ngữ) đe doạ trực tiếp, làm cho khiếp sợ để cướp của
  bọn trấn lột
  bị trấn lột hết tiền bạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X