• Danh từ

  trầm hương (nói tắt)
  đốt trầm

  Động từ

  (Phương ngữ) chìm, hoặc làm cho chìm ngập dưới nước
  trầm mình dưới nước

  Tính từ

  (Phương ngữ) (ruộng hoặc vùng đất) trũng, ngập nước
  chân ruộng trầm
  lội qua một bãi trầm

  Tính từ

  (giọng, tiếng) thấp và ấm
  giọng trầm
  tiếng đàn khi bổng khi trầm
  Trái nghĩa: bổng
  có biểu hiện kém sôi nổi, kém hoạt động
  người trầm tính
  phong trào có vẻ trầm xuống
  Đồng nghĩa: chìm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X