• có dáng vẻ đang hết sức tập trung suy nghĩ điều gì
  ngồi trầm tư suy nghĩ
  nét mặt trầm tư
  Đồng nghĩa: trầm mặc, trầm ngâm, trầm tư mặc tưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X