• Danh từ

    cây hạt trần, cành mọc đứng, lá dẹp, hình vảy, thường trồng làm cảnh.
    Đồng nghĩa: trắc bá

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X