• Danh từ

    người sử dụng một loại khí tài nào đó để đo lường hoặc định vị
    trắc thủ radar

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X