• Tính từ

  (Khẩu ngữ) (quần áo) rất trắng và sạch, như mới hoàn toàn
  chiếc áo trắng bốp
  Đồng nghĩa: trắng bong, trắng tinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X