• Tính từ

  trắng đến mức như hoàn toàn không có một vết ố bẩn nào
  áo giặt trắng bong
  Đồng nghĩa: trắng bốp, trắng tinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X