• Động từ

  vùng mạnh, trườn mạnh để cố thoát ra hoặc di chuyển đi chỗ khác
  trằn lại, không chịu đi
  căng hết sức ra làm việc gì
  trằn lưng ra mà trả nợ
  Đồng nghĩa: è, è cổ, trần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X