• Tính từ

  (Khẩu ngữ) trễ xuống một cách lỏng lẻo và tự nhiên
  tóc búi trễ tràng

  Tính từ

  (Ít dùng) như trễ nải
  trống canh trễ tràng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X