• Động từ

  cho là có ý nghĩa, tác dụng lớn, cần phải chú ý
  trọng danh dự
  tư tưởng trọng nam khinh nữ
  Đồng nghĩa: coi trọng
  Trái nghĩa: coi thường, khinh
  đánh giá cao và tránh làm trái ý, tránh xúc phạm đến
  ông ấy rất được mọi người trọng
  Đồng nghĩa: quý trọng, tôn trọng
  Trái nghĩa: khinh

  Tính từ

  ở mức độ rất cao, rất nặng, không thể coi thường
  phạm tội trọng
  mắc bệnh trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X