• Động từ

  đối đãi rất hậu, biểu thị thái độ coi trọng
  trọng đãi người tài
  được trọng đãi như khách quý
  Đồng nghĩa: hậu đãi, khoản đãi
  Trái nghĩa: bạc đãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X