• Danh từ

  trọng lực tác dụng vào một vật
  môi trường không trọng lượng
  khối lượng của một vật cụ thể nào đó
  trọng lượng cơ thể
  trọng lượng mỗi bao là 50kg
  sức thuyết phục cao
  một bằng chứng không trọng lượng
  lời nói có trọng lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X