• Tính từ

  hết sức quan trọng
  nhiệm vụ trọng yếu
  nhân vật trọng yếu
  Đồng nghĩa: hiểm yếu, xung yếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X