• Động từ

  trối lại (nói khái quát)
  thực hiện lời trối trăng
  không kịp trối trăng
  Đồng nghĩa: dối dăng, trăng trối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X