• Động từ

    bỏ trốn để khỏi bị bắt đi lính
    bị bắt vì tội trốn lính

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X