• Động từ

    tránh vào một chỗ để khỏi phải chịu nắng
    trốn nắng, không dám ra ngoài đường

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X