• Danh từ

    trống lớn, tang ghép bằng gỗ, hai mặt bịt da thuộc, thường treo ngang.
    Đồng nghĩa: trống đại

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X