• Tính từ

  trống hoàn toàn, không có gì ở trong như thường thấy
  bãi đất trống không
  cái chòi trống không
  Đồng nghĩa: trống lổng, trống rỗng, trống trơn, trống tuếch
  (cách nói năng) thiếu những từ ngữ xưng hô cụ thể để cho rõ ai nói và nói với ai, như thường đòi hỏi
  trả lời trống không
  hỏi trống không
  Đồng nghĩa: trống lổng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X