• Động từ

  nảy ra, đâm ra từ thân cây, cành cây (nói khái quát)
  lúa trổ đòng đòng
  cau đang trổ buồng
  Đồng nghĩa: trỗ
  đưa ra thể hiện hoặc thi thố cho thấy rõ
  trổ ngón lừa bịp
  trổ hết tài năng

  Động từ

  mở lối thông ra bằng cách phá thủng đi một mảng
  nhà trổ nhiều ô cửa sổ
  trổ hàng rào làm lối đi

  Danh từ

  (Phương ngữ) lối thông nhỏ được đào ra, khoét ra
  chó chui qua trổ rào

  Động từ

  tạo nên những hình khối nghệ thuật bằng cách đục, gọt, khắc vào chất liệu
  cột nhà trổ hình rồng
  Đồng nghĩa: chạm trổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X