• Động từ

  lấy của người một cách lén lút, nhân lúc đêm hôm hoặc lúc vắng người
  lấy trộm tiền
  hái trộm quả
  nhà bị mất trộm
  Đồng nghĩa: cắp, trộm cắp
  làm việc gì đó một cách lén lút, thầm vụng
  ảnh chụp trộm
  đọc trộm thư
  liếc trộm

  Danh từ

  (Khẩu ngữ) kẻ trộm (nói tắt)
  bắt trộm
  bị trộm vào nhà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X