• Động từ

  lấy trộm và cướp giật của cải (nói khái quát)
  trộm cướp tài sản
  nạn trộm cướp
  Đồng nghĩa: ăn cướp

  Danh từ

  (Khẩu ngữ) kẻ trộm, kẻ cướp (nói khái quát)
  trộm cướp hoành hành
  đề phòng trộm cướp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X